🍪 Cookies

Cookies používáme k ukládání, přístupu a zpracování osobních údajů, abychom vám poskytli nejlepší online zážitek. Kliknutím na Přijmout cookies souhlasíte s ukládáním všech cookies a zajištěním nejlepšího výkonu webových stránek. Předvolby pro soubory Cookies můžete upravit nebo souhlas odvolat kliknutím na položku Nastavení souborů Cookies. Pokud se chcete dozvědět informace o souborech cookies a účelech přečtěte si naše Zásady používání souborů cookies a Oznámení o ochraně osobních údajů .

Nastavení cookies


Kontrola cookies

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které nám umožňují poskytovat jedinečnou identifikaci Vašeho prohlížeče nebo zařízení. Soubory cookie obvykle fungují tak, že Vašemu zařízení přiřadí jedinečné číslo a do Vašeho prohlížeče ukládají webové stránky, které navštěvujete, stejně jako poskytovatele služeb třetích stran pro tyto webové stránky. Pojem cookies zastřešuje také další technologie jako SDK, pixely a místní úložiště.


Pokud je povoleno

Můžeme Vás rozpoznat jako zákazníka, což umožňuje přizpůsobené služby, obsah a reklamu, efektivitu služeb a rozpoznávání zařízení pro lepší zabezpečení
Můžeme zlepšit Vaši zkušenost na základě Vaší předchozí relace
Můžeme sledovat Vaše preference a personalizovat služby
Můžeme také zlepšit výkon webových stránek.


Pokud je zakázáno

Nebudeme si moci zapamatovat Vaše předchozí relace, což nám neumožní přizpůsobit web podle Vašich preferencí
Bez souborů cookie nemusí být některé funkce dostupné a uživatelská zkušenost se sníží


Nezbytně nutné znamená, že základní funkce webové stránky nemohou být poskytovány bez jejich užití. Protože tyto soubory cookies jsou nezbytné pro správné fungování a zabezpečení funkcí a služeb webových stránek, nemůžete se odhlásit z používání těchto technologií. Stále je můžete blokovat ve svém prohlížeči, ale může to způsobit nefunkčnost základních funkcí webu.

 • Nastavení předvoleb ochrany osobních údajů
 • Zabezpečené přihlášení
 • Zabezpečené připojení během používání služeb
 • Vyplnění formulářů

Analytika a technologie ke sledování výkonu a analýzy toho, jak webovou stránku používáte.

 • Nejčastěji navštěvované stránky
 • Interakce s obsahem
 • Analýza chyb
 • Testování a měření různé efektivity designu

Webové stránky mohou používat reklamní a marketingové technologie třetích stran.

 • Propagovat naše služby na jiných platformách a webových stránkach
 • Změřit účinnost našich kampaní

Dokumenty vyžadované pro registraci klienta

Před aktivací klientského účtu je třeba předložit doklady k ověření Vaší totožnosti a bydliště.

POI – Ověření identity klienta

Kopie jednoho z následujících identifikačních dokumentů

 • Cestovní pas – dvoustrana s fotografií (MRZ/strojově čitelná zóna – jasně viditelné čáry)

 • Občanský průkaz – obě strany (MRZ/strojově čitelná zóna – jasně viditelné řádky)

 • Řidičský průkaz – obě strany

Kopie musí obsahovat:

 • Jméno a příjmení

 • Datum narození

 • Platební karta musí být před expirací

* Adresa na POI nemusí být totožné s adresou uvedenou při registraci

POR – Ověření bydliště klienta

Účelem ověření bydliště je získání adresy, kde se klient obvykle zdržuje, tato adresa se nemusí shodovat s adresou trvalého bydliště. Proto je vyžadována např. faktura za dodávky služeb (elektřina, plyn, voda), protože se předpokládá, že klient platí poplatky za energie v místě svého bydliště.

Požadujeme kopii jednoho z následujících dokumentů:

Požadujeme kopii jednoho z následujících dokumentů:

 • Účet nebo faktura za energie: elektřina, plyn, voda, odpadky

 • Faktura za internet

 • Faktura za pevnou linku

 • Výpis z banky nebo Výpis z kreditní karty

 • Nájemní smlouva

 • Potvrzení o pobytu

 • Hypotéka

 • Úřední dopis (policie, zastupitelský úřad, obecní úřad, daňový doklad, hlasovací lístek, doklad od státní sociální pojišťovny)

Kopie musí obsahovat:

 • Jméno a příjmení

 • Datum

Tyto dokumenty nebudou akceptovány

 • Pojištění (Aegon, Trust, pojištění auta atd.)

 • Faktura za mobilní služby

 • < p style="text-align: left">Ručně psané dokumenty

Další dokumenty

V případě, že klient žije se svou rodinou a nemůže za sebe zaslat doklad o bydlišti, žádáme jej o zaslání následujících dokumentů od rodinného příslušníka (matka, otec, manželka, manžel).

 • POI – Ověření identity klienta

 • POR – Ověření bydliště klienta

 • V případě, že jde matku nebo otce klienta, potřebujeme rodný list klienta;

 • < li>

  V případě, že jde o manželku nebo manžela klienta, potřebujeme oddací list klienta.

Vezměte prosím na vědomí, že společnost nepřijímá platby třetích stran.

Firemní účet

Pokud má klient zájem o zřízení účtu pro vlastní obchodování, obchodní účet nebo jiný druh podnikatelského subjektu, je nutné doložit doklady prokazující následující skutečnosti (jeden doklad může prokázat více skutečností současně):

  < li>

  IČO ze Živnostenského rejstříku

 • Registrovaný název společnosti a obchodní název (pokud se liší od registrovaného jména)

 • Sídlo a místo podnikání, pokud se liší od sídla

 • Členové představenstva, manažeři nebo jiné fyzické osoby, které jsou oprávněny jednat jménem společnosti

 • Rozhodnutí společnosti ustanovit zástupce, který je oprávněn pro přístup k účtu

 • Rozhodnutí společnosti otevřít si účet

 • Seznam skutečných vlastníků právnické společnosti, s výjimkou veřejně obchodovaných společností, které se nacházejí na evropském regulovaném trhu nebo na třetím trhu s rovnocennými požadavky na zveřejňování a transparentnost

 • Seznam registrovaných vlastníků, kteří vystupují jako zástupci vlastníků společnosti

Je třeba doručit originály nebo ověřené kopie všech dokladů prokazujících požadované skutečnosti.

Dokumenty k ověření

 • Výpis z obchodního rejstříku

 • Zakladatelská smlouva

 • Stanovy

 • Společenská smlouva

 • Dokument o rozhodnutí o jmenování zástupce, který je oprávněn k přístupu k účtu (příloha č. 1)p>

 • Dokument o rozhodnutí o otevření účtu (příloha č. 2).

 • Pokud registrovaný vlastník vystupuje jako zástupce dalších vlastníků, je třeba nám poskytnout:

 • Kopie svěřenecké smlouvy

 • POI, POR a plnou moc následujících osob:Zástupce, který je oprávněn k přístupu k účtu

 • Skutečný vlastník

 • Zástupce vlastníků

Note: Podle platného regulačního rámce ( Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 and Směrnice 2014/65/EU – MiFID II), společnost smí uchovávat osobní údaje o klientovi, obchodní platformě, dokumenty týkající se založení účtu, komunikaci a jakékoliv další dokumenty, které se vztahují ke klientovi a jeho obchodnímu účtu, a to po dobu 5 let od ukončení obchodního vztahu s klientem. Příslušný regulační orgán (CySEC) stanoví na ukládání těchto dokumentů lhůtu 7 let, pokud vnitrostátní právo nestanoví jinak.

KREDITNÍ KARTY

Abychom jednali v souladu se směrnicemi a předpisy AML, žádáme Vás o zaslání čitelné barevné kopie přední a zadní strany kreditní/debetní karty, kterou používáte ke vkladu na svůj obchodní účet, abychom mohli ověřit původ Vašich finančních prostředků.

Informace, které musí být zřetelné na poskytnuté kopii:

 • Jméno majitele karty;

 • Datum expirace karty;

 • Podpis na zadní straně karty;

 • První a poslední 4 číslice karty (pro bezpečnost Vašich peněžních prostředků Vám doporučujeme zakrýt 8 číslic uprostřed čísla Vaší karty, stejně tak jako kód CVV2 na druhé straně karty)

Klienty, kteří jsou velmi aktivní na svých obchodních účtech, žádáme o zaslání DOD (Potvrzení o vkladech).

Vezměte prosím na vědomí, že pokud budete provádět vklady bankovním převodem, nebude vyžadována naskenovaná kopie přední a zadní strany Vaší kreditní/debetní karty. V takovém případě jste povinni poskytnout nám kopii potvrzení o převodu /SWIFT.

Social Media Link
Kontaktujte nás

Wonderinterest Trading Ltd 176 Makariou III Avenue, Paschalis Court, Office 201, 3027, Limassol, Cyprus

Varování před rizikem:CFD jsou složité nástroje a přináši s sebou vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. 73.58% drobných investorů ztrácí peníze při obchodování s CFD. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak CFD fungují, a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty svých peněz.