🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

Akadémia pre investorov

Margin Call

Ide o upozornenie pre obchodníka, že jeho účet nie je dosť veľký na udržanie otvorenej a nepriaznivo sa vyvíjajúcej pozície. Toto upozornenie dostanete už pri 100 percentách úrovne marže, aby ste mohli daný obchod sami uzatvoriť a predísť tak automatickému vypnutiu najstratovejšej pozície, ktoré pre vás nemusí byť vždy výhodné, no chráni vás pred tým, aby ste sa dostali do straty. V prípade, že situáciu na základe Margin Call sami nevyriešite uzatvorením pozície alebo zaslaním dodatočných finančných prostriedkov a kapitál klesne pod vyššie spomínaných 50 percent zaistenia, nastáva tzv. Close Margin a pozícia vám bude automaticky zatvorená. V prípade, že máte otvorenú viac ako jednu pozíciu, bude zatvorená tá, ktorá má najväčší objem.

Bid Price

Bid znamená cenu, za ktorú je momentálne možné na príslušnom trhu predať aktívum, ktoré vlastníte.

Ask Price

Ask je naopak cena, za ktorú môžete dané aktívum nakúpiť.

Spread

Slovom spread sa označuje rozdiel medzi cenou Bid a Ask. Spread (alebo jeho väčšia časť) je ziskom brokera. Ak by ste v jednom okamihu nakúpili a hneď predali, stratíte sumu, ktorá bude rovná rozdielu medzi cenou Bid a Ask, teda spreadu – tento rozdiel zadržal broker ako províziu za sprostredkovanie obchodu.

Pip

Ide o jeden z najčastejších pojmov typických pre obchodovanie na Forexe. Je to v podstate jednotka, v ktorej sa vyjadruje pohyb kurzu menového páru. U väčšiny menových párov sa za pip označuje veľkosť 0,0001. Počet pipov teda vyjadruje pohyb na štvrtom desatinnom mieste.

Lot

Lot predstavuje označenie štandardizovaného objemu finančného inštrumentu obchodovaného na danom trhu. Obchodované množstvo sa neuvádza v počte kusov (napríklad akcií), ale v lotoch. V prípade každého inštrumentu na každom trhu je presne stanovené, aký objem predstavuje jeden lot. Loty sa používajú predovšetkým preto, aby sa vyhlo manipulácii s veľkými číslami.

Take Profit

Je to limitný pokyn, ktorý zrealizuje váš príkaz nad aktuálnou trhovou cenou.

Stop Loss

Je to limitný pokyn, ktorý slúži na obmedzenie straty alebo ochranu dosiahnutého zisku. Ide o zadanie pokynu pod aktuálnu trhovú cenu, ktorého realizovanie je ochrana dosiahnutého zisku alebo obmedzenie straty.

Varovanie pred rizikom: Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 81.75% účtov neprofesionálnych investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.