Ambiciózna akvizícia izraelského zmluvného výrobcu čipov Tower Semiconductor spoločnosťou Intel v hodnote 5,4 miliardy dolárov sa prekvapivo zastavila, čo pre obe spoločnosti znamená výraznú komplikáciu. Ukončenie transakcie bolo oznámené v stredu po tom, čo obe firmy neboli schopné včas získať súhlas regulačných orgánov, čo spôsobilo volatilitu na finančných trhoch.

 

Neúspešná dohoda

 

Spoločnosť Intel sa rozhodla kúpiť Tower Semiconductor minulý rok v nádeji, že využije odborné znalosti izraelskej spoločnosti na ďalšie posilnenie svojej pozície v odvetví výroby čipov. Keďže však napätie medzi Spojenými štátmi a Čínou naďalej pretrváva v súvislosti s obchodom, duševným vlastníctvom a geopolitickými obavami, regulačné schvaľovanie cezhraničných transakcií je čoraz náročnejšie.

 

Dôsledky

 

Po oznámení ukončenia dohody klesli akcie spoločnosti Tower Semiconductor na burzách v USA aj v Tel Avive približne o 9 %.* Ukončenie dohody má pre spoločnosť Intel svoje náklady, pretože bude musieť spoločnosti Tower Semiconductor zaplatiť poplatok za ukončenie dohody vo výške 353 miliónov USD.

 

Obrázok1

Výkonnosť akcií spoločnosti Tower Semiconductor Ltd. za 5 rokov. Zdroj: tradingview.com

Regulačné neistoty

 

Hoci presné podrobnosti týkajúce sa regulačných prekážok neboli zverejnené, všeobecne sa špekuluje, že kľúčovú úlohu pri zmarení akvizície zohral nedostatočný súhlas čínskych regulačných orgánov. Tento scenár odráža podobné prípady z nedávnej minulosti, ako napríklad neúspešný pokus spoločnosti DuPont o akvizíciu spoločnosti Rogers Corp z dôvodu regulačných prieťahov pochádzajúcich z Číny.

 

Geopolitické dôsledky

 

Neúspešná akvizícia zdôrazňuje prepojenie geopolitiky a podnikových záležitostí, najmä v technologickom sektore. Napätie medzi USA a Čínou presiahlo diplomatické a obchodné spory a zasahuje aj do oblasti fúzií a akvizícií. Keďže štáty chránia svoj technologický pokrok a strategické odvetvia, regulačné schvaľovanie sa stáva dôležitým nástrojom pri formovaní globálneho konkurenčného prostredia.

 

Stratégia spoločnosti Intel smerom dopredu

 

Generálny riaditeľ spoločnosti Intel, Pat Gelsinger, aktívne pracoval na získaní súhlasu čínskych regulačných orgánov s transakciou Tower Semiconductor. Napriek tomuto neúspechu sa však spoločnosť Intel naďalej zameriava na svoje podnikanie v oblasti zlievarenstva, kde vyrába čipy pre iné spoločnosti. Nedávna investícia spoločnosti vo výške 25 miliárd USD do novej továrne

v Izraeli ešte viac zdôrazňuje jej odhodlanie v oblasti technologických inovácií a globálnej expanzie.

 

Reakcia trhu

 

Investori už začali očakávať neúspech transakcie, čo sa prejavilo v tom, že cena akcií spoločnosti Tower Semiconductor sa obchodovala s výraznou zľavou v porovnaní s navrhovanou cenou transakcie. Aj finančné výsledky spoločnosti Intel zaznamenali posuny, keďže jej zlievarenská divízia vykázala výrazný rast tržieb vďaka pokročilým baliacim technikám.

 

Záver

 

Krach dohody medzi spoločnosťami Intel a Tower Semiconductor v dôsledku regulačných prekážok zdôrazňuje zložitú súhru medzi globálnou geopolitikou a podnikovými stratégiami.

Keďže technologické spoločnosti pokračujú v medzinárodnej expanzii, zabezpečenie regulačných povolení sa stalo zložitou výzvou, ktorú ovplyvňuje množstvo politických a ekonomických faktorov. Táto udalosť je jasnou pripomienkou toho, že aj vo svete podnikania môže mať geopolitické prostredie ďalekosiahle dôsledky na transakcie a operácie.

 

* Minulé výsledky nie sú zárukou budúcich výsledkov.