Ceny leteckého paliva prudko stúpajú a turbulencie v leteckom priemysle sa zďaleka nekončia. Nedávne varovania hlavných hráčov v leteckom sektore vrátane spoločností United Airlines Holdings (NASDAQ: UAL), Southwest Airlines (NYSE: LUV) a Alaska Air (ALK) spôsobili na trhu šok. V tomto blogovom príspevku sa bližšie pozrieme na to, ako rastúce náklady na letecké palivo ovplyvňujú letecké spoločnosti a čo čaká toto odvetvie.

 

Pohonné hmoty, ktoré vyvolávajú obavy

Letecké palivo je pre letecké spoločnosti významným výdavkom, ktorý často predstavuje jeden z najväčších prevádzkových nákladov. Akékoľvek výkyvy jeho ceny môžu mať zásadný vplyv na hospodársky výsledok leteckej spoločnosti. Presne to sa deje v súčasnosti, keďže všetci traja hlavní dopravcovia vydali varovania pred neočakávane vysokými cenami leteckého paliva v aktuálnom štvrťroku.

 

Letecká spoločnosť Southwest Airlines (LUV) revidovala svoje odhady a predpokladá, že ekonomické náklady na galón paliva sa budú pohybovať od 2,70 do 2,80 USD. Ide o výrazné zvýšenie v porovnaní s predchádzajúcou prognózou 2,55 až 2,65 USD. Reakcia trhu bola rýchla a akcie LUV sa v úvode stredajšieho obchodovania prepadli o takmer 4,5 %.*

Obrázok1

Výkonnosť akcií spoločnosti Southwest Airlines za 5 rokov. Zdroj: tradingview.com

 

 Po úprave prognóz na 3. štvrťrok zaznamenali pokles aj spoločnosti United Airlines (UAL) a Alaska Air (ALK), a to o 1,2 %, resp. 0,3 %.*

Obrázok2

Výkonnosť akcií spoločnosti Alaska Air Group, Inc. za 5 rokov. Zdroj: tradingview.com

 

Trendy a výzvy v oblasti rezervácií 

Napriek týmto výzvam zostáva spoločnosť Southwest Airlines v otázke svojej budúcnosti opatrne optimistická. Letecká spoločnosť síce konštatuje, že v auguste 2023 sa počet rezervácií pre voľný čas pohyboval na spodnej hranici, ale zdôrazňuje, že celkový dopyt po voľnom čase a výnosy zostávajú zdravé. Okrem toho očakávajú v treťom štvrťroku mierne medziročné postupné zlepšenie v oblasti firemných ciest.

 

Spoločnosť Southwest neurobila výrazné zmeny vo svojich kapacitných plánoch na rok 2023 v porovnaní s predchádzajúcimi usmerneniami. Dokonca aj v súvislosti s približne 1 400 zrušenými letmi v dôsledku extrémnych výkyvov počasia vrátane hurikánov a lesných požiarov spoločnosť neočakáva výrazný vplyv na výsledky za tretí štvrťrok.

 

Výhľad analytikov 

K turbulenciám prispeli aj analytici Bank of America, ktorí nedávno znížili cieľové ceny pre niekoľko akcií leteckých spoločností. Ako hlavný dôvod zníženia svojich odhadov a cieľových cien uviedli zvýšenie nákladov na letecké palivo. V správe pre klientov analytici uviedli, že hoci vidia stabilný až mierne lepší vývoj tržieb, očakáva sa, že vyššie náklady na letecké palivo povedú letecké spoločnosti k nižším maržiam a nižším výhľadom zisku na akciu. [1]

 

Záver 

V stále nestabilnom odvetví leteckej dopravy sú rastúce ceny leteckého paliva pripomienkou problémov, ktorým letecké spoločnosti čelia pri udržiavaní ziskovosti. Ako cestujúci, investori a pozorovatelia odvetvia budeme musieť pozorne sledovať, ako tieto zvýšené náklady ovplyvňujú finančné zdravie leteckých spoločností a ceny, ktoré platíme za naše lety. Obloha môže byť v nasledujúcich mesiacoch pre letecké spoločnosti menej priateľská a cestujúci aj investori by sa mali pripraviť na možné turbulencie. [2]

 

* Minulé výsledky nie sú zárukou budúcich výsledkov.

[1,2] Výhľadové vyhlásenia sú založené na predpokladoch a súčasných očakávaniach, ktoré môžu byť nepresné, alebo vychádzajú zo súčasného ekonomického prostredia, ktoré sa môže zmeniť. Takéto vyhlásenia nie sú zárukou budúcich výsledkov. Zahŕňajú riziká a iné neistoty, ktoré je ťažké predvídať. Výsledky sa môžu podstatne líšiť od výsledkov vyjadrených alebo naznačených v akýchkoľvek výhľadových vyhláseniach.